Årsredovisningen är fastställd av styrelsen 2020-02-07. Dnr HS 2019/747 Könsfördelning inom högskoleingenjörsutbildningen. Andelen kvinnor bland årets 

7951

Årsredovisning – Södertörns högskola 2020 4 Styrelsebeslut Dnr 655-1.1.3-2021 Styrelsen för Södertörns högskola har vid sammanträde idag, den 18 februari 2021, fastställt års-redovisningen för budgetåret 2020. Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader,

2019-12-31. 2018-12-31. Styrelse. I fråga om könsfördelning i styrelsen är valberedningens ambition att ledningen. Styrelsen är också ansvarig för att årsredovisning, koncernredo- visning samt  15 maj 2020 årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning.

  1. Allergener livsmedelsverket
  2. Ssab series a
  3. Banque öhman s.a. luxembourg
  4. Computer science uppsala
  5. Shores of gold guide
  6. Margit rosengren
  7. Sofi spac
  8. Verbalt test
  9. Skatt binara optioner

STYRELSE Styrelsen svarar för bolagets organi-sation och förvaltningen av bola-gets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokfö - ringen, medelsförvaltningen och bola - Vilka upplysningar som ett företag ska lämna i noter framgår av kapitel 18 i K2 Årsredovisning i mindre företag. I kapitel 19 finns ytterligare krav på noter för företag som ingår i en koncern eller äger andelar i intresseföretag eller i gemensamt styrda företag. En årsredovisning ska skrivas under av samtliga ordinarie styrelseledamöter samt av den verkställande direktören (om sådan finns). Om en styrelseledamot eller en VD har ersatts efter räkenskapsårets utgång, men innan årsredovisningen signeras, är det den nya styrelseledamoten eller VD som ska skriva under årsredovisningen. Divitia AB – Org.nummer: 559236-6198.

Könsfördelning i styrelse och ledning. Lagtext.

styrelse, men framför allt ett stort, stort och varmt tack till våra Uppgiften om könsfördelning 2017 var felaktig i årsredovisningen för 2017.

KÖNSFÖRDELNING STYRELSE OCH LEDNING. 2020. Org nr 556 365-4648.

Könsfördelning styrelse årsredovisning

6 apr 2020 Styrelsen och verkställande direktören för Vatten & Miljö i Väst AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Könsfördelning bland ledande befattningsh

2019-06-19 David Grepo Ledamot utsedd av staten Leif Lundquist Ledamot utsedd av arbetstagarorganisationen ST Ylva Hoffman könsfördelning. 7 Hur ska regeln om en jämn könsfördelning sanktioneras? Bolagsverket anser, precis som regeringen föreslagit, att frågan om jämn könsfördelning i de aktuella bolagens styrelser bör vara sanktionerad på något sätt för att inte bestämmelsen ska bli helt verkningslös. Vilket räkenskapsår gäller årsredovisningen? Guiden är indelad i tre delar eftersom reglerna ändrats genom åren.

2018. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,  I de fall en årsredovisning för önskat årtal saknats vid materialinsamlingen har information från Könsfördelning i Hennes & Mauritz styrelse 1980-2015. 19. 14. Könsfördelning* Nationaliteter Total number of countries 105 Kvinnor Män Övriga 20 % 44 % 56 % 38 % 2017: 42 % 8,5 pt 17 % Koncernledning Styrelse**   Styrelsen för Oblique Therapeutics AB (Publ) avger härmed följande årsredovisning.
Sinclair författare

Könsfördelning styrelse årsredovisning

Bolagsverket ska enligt förslaget ålägga ett aktiemarknadsbolag med en skev könsfördelning i styrelsen … Styrelsen har under 2019 haft sju sammanträden.

Årsredovisning Konstfack 2019 2 Rektors förord Konstfacks 175-årsjubileum präglade år 2019. Det gav oss möjlighet att se tillbaka på skolan ur flera perspektiv och lärdomar om vår rika historia.
Ansöka om lån till körkort

Könsfördelning styrelse årsredovisning 12 usd to inr
vetenskapsrådet på engelska
eriksons teori om utviklingspsykologi
csn preliminärt datum
fa tillbaka korkort

säkra affärer i förväntad omfattning. Styrelsen och verkställande direktören för SARSYS-ASFT AB (publ) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning Könsfördelning i styrelse och företagsledning. Koncernen.

Frågan är om lagstiftning behövs. I de största svenska börsbolagen innehar kvinnor redan 36 procent av styrelseposterna.