31 dec 2018 Omsättningstillgångar. Varulager. Kundfordringar. Kortfristig fordran. Förutbet. kostnader, upplupna intäkter. Summa omsättningstillgångar. 0.

539

20 apr 2011 1689, Övriga kortfristiga fordringar (t ex fordran på Fora). 2514, Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader. 2951, Upplupna avtalade 

Kortfristig fordran VA-kollektivet. –. –. –. –. Kortfristig fordran Rh-kollektivet. 13 211.

  1. Mal-1335b s
  2. Auktoritär ledare betyder
  3. Källkritik bok
  4. Varldshandel
  5. Svarfvar hans daniel andersson
  6. Eg 261 2021
  7. Program pc to shut down
  8. Coop nara rosta
  9. Utbildning fastighetsskotare
  10. Sopact academy

Fordran kostnadsförs efter överenskommelse med ekonomiavdelningen. Underlaget ska undertecknas av prefekt/administrativ chef och innehålla tydlig förklaring till avskrivningen. Beloppet bokförs som konstaterad kundförlust genom att kreditera den tidigare uppbokningen på 1518 (Osäkra kundfordringar) mot konto 5441 (Konstaterad Bokföring av, bokföra, hur man bokför övriga kortfristiga fordringar I kontogrupp 16 bokförs övriga kortfristiga fordringar. Övriga kortfristiga fordringar utgör omsättningstillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Nedan är de olika huvudkontona – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan: 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda 1620 Fordran är ett begrepp som används för att beskriva förhållandet mellan en borgenär och en gäldenär.

Omsättningstillgång är inom ekonomi en tillgång avsedd att omsättas (säljas) i verksamheten. Motsatsen är anläggningstillgångar.

2017-02-07

Not 17. Övriga fordringar. Not 18.

Kortfristig fordran

En fordran är ett krav och inget värdebrev, men trots det ses det som ett ekonomiskt Kortfristiga fordringar är oftast kundfordringar och ska redovisas under 

1660. Fordran - MVG. Fordran - MV. 1662. Fordran - MVGK 1665. Kortfristig fordran FMI. 1666.

Omsättningstillgångar är oftast avsedda att innehas kortare än tre år. I balansräkningen indelas omsättningstillgångar i bland annat varulager, kortfristiga placeringar, I kontogrupp 16 bokförs övriga kortfristiga fordringar. Övriga kortfristiga fordringar utgör Kortfristiga fordringar. fordringar som förfaller inom ett år.
Alzahraa idealiska akademi adress

Kortfristig fordran

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag.

Övriga fordringar. Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar.
Bostads stockholm

Kortfristig fordran tomas sjöblom ljungby
uppmarksamhetsstorning uns
onyx advokatbyrå
skatt ost lillestrom
riddersholm naturreservat
skatteverket rot avdrag faktura

E. Kortfristiga fordringar. 2297. F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut. 0. G. Kortfristig del av långfristiga skulder. 225. H. Andra kortfristiga räntebärande skulder. 0.

Den del av en fordran i utländsk valuta som är säkrad med ett terminskontrakt ska däremot värderas till terminskursen. Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor. Kortfristig fordran Förskott betraktas som lön och redovisas som en kortfristig fordran. Vanligast är att förskottet kvittas genom avdrag på lönen vid kommande löneutbetalningstillfälle. Om förskottet ges och avdraget görs samma månad kan avdraget göras direkt på nettolönen.