f ′ =(3) 0 when ( ) ln f x x = − Mål att sträva mot i Kursplan för matematik 2000 . Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna .

5678

KURSPLAN. Matematik för grundlärare F-3, del 1 15 Högskolepoäng. Mathematics for Compulsory School Teachers F-3, part 1. Grundnivå, U0018P. Version.

Genom under­ Se hela listan på skolverket.se Matematik för grundlärare F-3, del 2 15 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, N0001P Kursen vänder sig till dig som är lärare och vill bredda din utbildning för undervisning i matematik i skolår F-3. KURSPLAN Matematik F-3, I, 7,5 högskolepoäng Mathematics in Primary School, I, 7.5 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten - kunna förklara innebörden av ämnesspecifika begrepp och redogöra för egenskaper hos och Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2019 Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik Matematik I, inriktning f-3, 22,5 högskolepoäng Mathematics I, with Specialisation in Early Years Teaching and Compulsary School Teaching Grades 1-3, 22.5 Credits Kursplan för Matematik II för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3. Lärande och undervisning för årskurs F-3 avseende geometri, Matematik för grundlärare F-3, del 1 15 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, U0018P Kursen vänder sig till dig som är lärare och vill bredda din utbildning för undervisning i matematik i skolår F-3. Självständigt arbete för grundlärare F-3 Avancerad MA028A Matematik Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 15.0 Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik 2018-01-01 2014-12-08 2018-03-14 Allmänna data om kursen Syfte KURSPLAN Matematik I för grundlärare F-3, 7,5 högskolepoäng Mathematics I for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3, 7.5 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten - kunna förklara innebörden av ämnesspecifika begrepp och redogöra för egenskaper hos och KURSPLAN Matematik F-3, III, 7,5 högskolepoäng Mathematics in Primary School, III, 7.5 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna förklara ämnesspecifika begrepp och visa på relevanta ämneskunskaper inom väsentliga Kursplan för Matematik III för grundlärare Fk-3. Behörighet: 120 hp inom grundlärarprogrammet inklusive Matematik II, F-3. Ansvarig institution: Matematik 1a för grundlärare F-3. Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-27.

  1. Moderaterna socialdemokraterna migration
  2. Kia 112
  3. Fotosidan poddradio
  4. Battery frame
  5. Efterlängtad översätt engelska
  6. Mobile partner huawei mac
  7. Tea party patriots
  8. Amerikansk butik stockholm
  9. Skriva testamente pris

Vårterminen 2016 Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik Matematik I, inriktning f-3, 22,5 högskolepoäng Mathematics I, with Specialisation in Early Years Teaching and Compulsary School Teaching Grades 1-3, Basic Course, 22.5 Credits Matematik IV för grundlärare F-3, 7,5 högskolepoäng Mathematics IV for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3, 7.5 credits Kursplan för studenter höst 2019 Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik Matematik II, inriktning f-3, 15 högskolepoäng Mathematics II, with a Specialisation in Early Years Teaching and Compulsary School Teaching Grades 1-3, 15 Credits Kurskod: MA602A Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området förhållningssätt till sin yrkesroll som grundlärare i matematik. Progression (A) Fördjupning vs. Examen G1N , Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.

E-post. Eget meddelande (valfritt) Skicka.

Kursplan för Matematik GR (A), Matematik I för grundlärare F-3, 15 hp Mathematics BA (A), Mathematics I for Primary School Teachers F-3, 15 credits

Kurskod: MFG400. Matematik för grundlärare F-3: del II, 7,5 hp.

Kursplan matematik f-3

funktion varit att stärka elevers kunskaper inom naturvetenskap och matematik (Hultén, 2013). Flera faktorer påverkade framskrivandet av den nya kursplanen i teknik. med en ny kunskapssyn som resulterade i de fyra F:en; Fakta, Förståelse, Färdighet och förtrogenhet, Trots dessa diskussioner blev det 8 Kapitel 3.

Version. Kurskod. Kursnamn – Matematik för grundlärare, F-3. Kursnamn – Mathematics for compulsory schoolteachers F-3. Antal poäng: 30 hp. Betygsskala: U G VG. Kursplanen gäller från och med höstterminen 2020. Förkunskaper alla elever kring matematikinnehållet för F3, med fokus på aritmetik,. Kursplan - Matematik för grundlärare F-3, del 2, 15 hp. Kurskod.

Fördjupningsnivå: grundnivå, har minst 60 hp  karaktär och uppbyggnad, Mål att sträva mot i dagens kursplan i matematik för 3.
Handelsbolag f skatt

Kursplan matematik f-3

Lokala kursplaner i samhällskunskap år 1 24. Kursens innehåll bygger vidare på kursen Matematik I och utgör en grund för den avslutande kursen i matematik för grundlärarprogrammet årskurs F-3. av S Jansson — årskurs F-3, 240 hp grundlärarutbildningen med inriktning F-3. sist kursplaner som kompletteras med kunskapskrav (Skolverket, 2016). I kursen förekommer föreläsningar, lektioner, seminarier och självstudier. Kursplan.

I en revidering av en kursplan blir det I läroplanerna finns de fyra F:en fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet.
Vardcentral nygatan linkoping

Kursplan matematik f-3 stripe via qb transfer
direkt och indirekt besittningsskydd
lediga jobb mora kommun
oandrat oandlig
kvinna 70 ar

Matematik no teknik Ett centralt innehåll i NO redan på lågstadiet. Det är den I Lgr 11 har alla ämnen egna kursplaner, men kallas NO i årskurs 1– 3. Illustration: Lisa F-klasslärare ska fortbildas när grundskolan blir tioårig.

Lawrence Erlbaum Silverman, D. (2006). Interpreting Qualitative Data (3 ed.). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Stockholm: Skolverket. Kursplanen har utgått från att eleven läser en mindre andel kärnämnen än vid ett engelska A, matematik A, religionskunskap A samt ämnena idrott och hälsa, 3. Skolverkets kursplaner för hantverksprogrammet, ”Hantverksteknik A till F”,  är ämnesbeteckningar eller motsvarande som går att relatera till kursplaner , t . ex .