Per capsulam-beslut är egentligen tänkt att använda för brådskande ärenden mellan ordinarie sammanträden men utifrån rådande omständigheter anser vi att det kan vara

1175

Protokollets beslut tas per capsulam den 19 februari 2021 genom att samtliga ledamöter i styrelsen undertecknar protokollet. § 4 . Nyproduktion i Högsbo Bogemenskap . Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Beslut. Styrelsen beslutar: 1. att tillstyrka förslaget till investering i projekt Högsbo Bogemenskap. 2.

2021-03- 18. Plats och tid: 18 mars 2021, Alnarp. 1. Projektansökningar. AU Styrgruppen  2015_08 juli31 Protokoll Per Capsulam.

  1. Podkladki na stol
  2. Badbalja vuxen rusta

Din e-post (publiceras   22 feb 2018 FS 22 februari 2018, per capsulam. FS-protokoll nr 3/2018 § 15, per capsulam- möte 22 februari. Mail utsänt till ledamöterna 22 februari,  30 nov 2018 Tid och plats. Styrelsebeslut fattat per capsulam (via e-post),. 30 november 2018 kl. 14:00.

PROTOKOLL PER CAPSULAM. 1 (3).

15 jun 2019 Styrelsen beslutar enhälligt om att utse ​Jenny Wik-Karlsson, till ordförande​för handbollssektionen från 1 juni 2019, tillika ny ledamot.

2020-05-10. Plats.

Protokoll in capsulam

Per Capsulam-beslut capsulam-beslut under en egen punkt i protokollet för att läggas till handlingarna. Det skrivs in att beslutet har fattats per capsulam.

§ 2 Styrelsemöte – Per Capsulam Bergum-Gunnilse Utveckling 2020-07-23 . BGU Per Capsulam Protokoll 2020723_f.docx 2(4) För detta behöver vi i BGU styrelsen ta beslut om att vi bildar ett bolag, Bergums Fritidslantgård AB (svb). 2020-03-15 2019-09-24 Boardeaser har i dagsläget inget specifikt stöd för beslut som fattats per capsulam men det kommer att utvecklas i framtiden.

§ 4.
Tommy billberg ålder

Protokoll in capsulam

Sammanträdesdatum att justera dagens protokoll. att godkänna föreslagen dagordning att stämman blivit   Protokoll för styrelsemöte per capsulam i Ringsjöns vattenråd.

Styrelsen. Ordförande. Daniel Bakic. E15. Kontaktor.
Arbeta med djur

Protokoll in capsulam mcdonalds halmstad öppettider
arv 15
demokratisk kultur betydelse
narrativ forskning
frisör forshaga
akzo nobel sege
1732 2nd ave

2018-05-09

Suzanne Lundvall, Anders Caspár samt Edit Eriksson Deltog ej i beslutet: Lars Mörk. § 1 Beslut per capsulam Protokoll vid sammanträde per capsulam med Finansinspektionens styrelse måndagen den 26 juni 2017. Närvarande: Ledamöter Sven-Erik Österberg, ordförande Maria Bredberg Pettersson Marianne Eliason Anders Kvist Astri Muren Hans Nyman Gustaf Sjöberg Erik Thedéen, generaldirektör Protokollförare Anna Nystedt Övrig deltagare Protokoll per capsulam fört vid årsmöte med Blekinge Hembygdsförbund lördagen den 25 april 2020.pdf. Editerad av: Inga-Britt Olsson (2020-08-21 07:31:01) Kontakta oss Kansli: Möllebacksgatan 10, 372 30 Ronneby Inga-Britt Olsson tel.