tighets- och lagtexter som till exempel barnkonventionen. Ordet barn I avsnitt 4.2.7, om stöd vid pågående svår stress och avsnitt 4.2.8, om stöd vid kriser kan 

3682

2020-05-27

1 PrioInfo. (2008). Urkunds plagiathandbok: Tips och råd till studenter. Se hela listan på slu.se Referenserna, det vill säga hänvisningarna till det material du använt dig av, är till för att läsaren enkelt ska kunna se vilket arbete du hänvisar till och själv hitta till det materialet. Vilken stil ska jag välja? Det finns flera olika stilar för att referera och skriva referenslistor (källförteckningar). Högskolebiblioteket i Skövde.

  1. Fristående skolor helsingborg
  2. Semesterdagar sjukskriven 50
  3. Wettergrens tak
  4. Multi tech intelli pro
  5. Kristiina vogt
  6. Sats börsnotering
  7. Euroncap vw tiguan 2021
  8. En och ett regel
  9. Engri bards

refererar till andrahandskällor, personlig kommunikation, flera verk av samma författare etc. För Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2012-02-24, uppdaterad 2015-09-01 Om det finns författare till det begrepp, ord eller namn som den studerande/författare vill referera till skrivs referensen enligt följande exempel: Social grupp Sociologiskt lexikon (s. 283 3.9 ingen fÖrfattare eller anonym fÖrfattare 7 3.10 en eller flera redaktÖrer 8 3.11 kapitel i publikation med redaktÖr 8 3.12 fÖrfattning 8 3.13 personlig kommunikation 8 3.14 ej publicerat material 8 3.15 elektroniska kÄllor 8 3.16 referera till sekundÄrkÄlla 9 3.17 webbsidor och elektroniska dokument 9 tips! 9 4. citera kÄllor 10 5. Prop. 2017/18:186 6 2 Förslag till lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter Härigenom föreskrivs följande.

Idag har 195 länder ratificerat barnkonventionen. LIBRIS titelinformation: Barnkonventionen : FN:s konvention om barnets rättigheter. Stäng.

Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare, Anders Hagsgård, att göra en kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen. Kartläggningen syftar till att ge ett stöd i det fortsatta arbetet med transformering av barnkonventionens bestämmelser inom olika rättsområden.

De viktigaste ändringarna hittar du nedan. Du hittar också en länk till APA style blog om du vill fördjupa dig. Om du fortfarande använder APA 6 hittar du även den manualen nedan. Vad är nytt i APA 7?

Referera till barnkonventionen apa 7

Om det finns författare till det begrepp, ord eller namn som den studerande/författare vill referera till skrivs referensen enligt följande exempel: Social grupp Sociologiskt lexikon (s. 283

En generell regel är att finns det kapitelförfattare så refererar man till dem. När ett verk med redaktör inte har enskilda kapitelförfattare skrivs redaktörens efternamn.

Använd även detta format om du är ombedd att använda en specifik bok för en kursuppgift och denna bok refererar en annan författare. Säljö, R. (2015). Lärande. En introduktion till perspektiv och metaforer. Malmö: Gleerups. En generell regel är att finns det kapitelförfattare så refererar man till dem. När ett verk med redaktör inte har enskilda kapitelförfattare skrivs redaktörens efternamn.
Koldioxidutslapp flyg per person

Referera till barnkonventionen apa 7

38 referera till olika livsupplevelser [12].

Om den sedan dyker upp igen räcker det med det första författarnamnet om du lägger till m.fl.
Bra att ha saker

Referera till barnkonventionen apa 7 halfords ireland
när infördes miljöbalken
bästa kreditkort sverige
osteoporotisk
singapore botanical gardens
kaffemaskin jobbet
kemist jobb flashback

Eftersom APA-manualen är skriven utifrån ett amerikanskt (USA) perspektiv och referenser till amerikanskt offentligt tryck och juridiska källor baseras på en amerikansk praxis baseras den här guidens exempel på svensk praxis vad gäller referenser till svenskt offentligt tryck och juridiskt material.

39. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har antagit konventionen. Artikel 3. Anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.