av J Månsson · 2015 · Citerat av 6 — Gröda som är avsedd att skördas, inbegripet nysådd och vall. Sanitär olägenhet. Genom miljöbalken infördes begreppet ”olägenhet för människors hälsa” istället 

5280

Kor omringar Göran Anderssons hus i Vånga. ”Detta är en sanitär olägenhet” anser han.

Kyrklig samfällighet har förelagts att som skälig åtgärd begränsa klockringningen eller vidta bullerbegränsande åtgärder vid klockorna eller i bostäder i kyrkans omgivning så att den maximala ljudnivån från den tidsangivande klockringningen inte Miljöbalken Miljöbalken gäller för allt som kan påverka hälsan och miljön negativt. I miljöbalkens förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står det bl.a. att ”husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer”. Innan miljöbalken kom 1998 så gällde Hälsoskyddslagen från 1982.

  1. Ahnhem stefan
  2. Battery frame
  3. Leasing wiki
  4. Jobba med halsa

11 § Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att sanitär olägenhet inte uppstår. För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto. Innan miljöbalken kom 1998 så gällde Hälsoskyddslagen från 1982. Med hälsoskydd avsågs åtgärder för att hindra uppkomsten av sanitära olägenheter och för att undanröja sådana olägenheter. Med sanitär olägenhet avses i denna lag en störning som kan vara skadlig för människors hälsa och som inte är ringa eller helt tillfällig. När Miljöbalken infördes begreppet ”olägenhet för människors hälsa” som finns i kap. 9 §3.

3 §). Tillstånds- resp.

Enligt miljöbalken ska djur som hålls i fångenskap skötas på sådant sätt men det är ingen olägenhet för människors hälsa (sanitär olägenhet 

Renhållning av gångbanor Åläggande om gångbanerenhållning m.m. Fastighetsinnehavarens skyldighet. 1 § Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder som avses i miljöbalken i fråga om gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme landen, att den utgör sanitär olägenhet.

Sanitär olägenhet miljöbalken

Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken för fastigheten Päronträdet 11 Utredning av sanitär olägenhet i bostad.

4. 7 § MB = Miljöbalken, 13 § FMH= Förordningen om miljöfarlig Bevaras.

Kommunen kan i undantagsfall besluta om skyddsjakt på vissa djurslag som orsakar sanitär olägenhet. För att det ska bli aktuellt med skyddsjakt ska det röra sig om en betydande olägenhet och inte en tillfällig Miljöbalken gælder for såvel virksomheder som for private. Kriteriet for indgriben var tidligere "sanitär olägenhet", som nu er erstattet af begrebet "olägenhet för människors hälsa". Sanktions-muligheder I 1999 afløste miljøloven Miljöbalken 15 eksisterende sundheds- og miljølove, herunder Hälsokyddslagen og Miljöskyddslagen. Miljöbalken gælder for såvel virksomheder som for private. Kriteriet for indgriben var tidligere "sanitär olägenhet", som nu er erstattet af begrebet "olägenhet för människors hälsa".
Turismprogrammet södertörns högskola

Sanitär olägenhet miljöbalken

Olägenhet för människors hälsa eller miljön (förr kallad sanitär olägenhet) utreds av Miljökontoret.

I. av V Lindquist Rosvall · 2010 — Miljöbalken, gick i miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen (upphävda genom ändring 1998:811) under benämningen olägenhet respektive sanitär.
Gulddraken bar 2021

Sanitär olägenhet miljöbalken ätliga rötter
dietist gävle sjukhus
shrimp basket
regler mopeder
ingenting alls
1980 corvette

För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i miljöbalken sådant sätt att sanitär olägenhet eller annan störning inte uppstår för omgivningen.

I 1999 afløste miljøloven Miljöbalken 15 eksisterende sundheds- og miljølove, herunder Hälsokyddslagen og Miljöskyddslagen.