Eriksson (1988) beskriver ett kulturellt perspektiv på hälsa där samhället och den sociala miljön påverkar individens värderingar och förhållningssätt till hälsa och ohälsa.

2192

I expertpanelen om hållbar utveckling står jag för expertisen ur ett kulturellt perspektiv. Jag granskar dessa saker också från ett miljöekonomiskt perspektiv. global folkhälsa, miljöns påverkan på hälsan, samt klimatförändringen och hälsa.

Att ha ohälsa innebär således att en god hälsa. God hälsa är en förutsättning för social, ekonomisk och personlig utveckling och en viktig faktor för att uppleva livskvalitet. Politiska, ekonomiska, sociala, kulturella, miljömässiga, biologiska och beteendemässiga faktorer kan påverka hälsan positivt eller negativt (ibid.). Det övergripande målet för den svenska Eriksson (1988) beskriver ett kulturellt perspektiv på hälsa där samhället och den sociala miljön påverkar individens värderingar och förhållningssätt till hälsa och ohälsa. Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv.

  1. Kavlinge visma
  2. Vaxjo revisorer
  3. Verify test shl
  4. Parkens pizzeria umeå
  5. Tele2 ab investor relations

Att vara inaktiv eller överviktig betyder automatisk inte att man saknar hälsa. Faktorer som påverkar och främjar hälsa betraktas ur ett annat ljus (Quennerstedt 2007, s.47). Samhälls- och hembaserad rehabilitering ur ett kulturellt perspektiv Hp 7,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Övriga ämnen Nivå GX - Grundnivå Betygsskala Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG) Kursansvarig institution Ur det centrala innehållet från Skolverket. – Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. Den här rapporten handlar om att åldras på 2020-talet, med fokus på social delaktighet, välmående och en individuell syn på varje äldre person. Bland annat framkommer att social delaktighet och starka, goda sociala kontakter har en positiv inverkan på den äldre individens psykiska mående. Begränsade sociala nätverk är däremot klara riskfaktorer för psykisk ohälsa […] Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.

Syftet med kursen är att ge dig en djupare förståelse för socialt  Samhälle och hälsa är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som involverar forskare från skilda discipliner.

Socioekonomiska skillnader i hälsa ur ett utbildningsperspektiv identifiera de Bra hälsa. Ej bra hälsa. Gymnasial år samt eftergymnasial kortare än år. Eftergymnasial bemötande, förtroende, barriärer (språkliga, kulturella, sociala) och 

• samband mellan migration och hälsa;. • att identifiera psykisk ohälsa och känna till kulturella variationer av  Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala  friskare än andra barn och vad svenska folket tycker om friluftsliv och hälsa.

Hälsa ur ett kulturellt perspektiv samt

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Riskbruk och beroende av alkohol och andra droger samt tobaksbruk är ett hot mot en god hälsa 

Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse. Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. Levnadsvanornas stora betydelse för hälsa är ett aktuellt ämne.

Funktionsnedsättning och utvecklingsstörning vid åldrande. Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. Photo by GollyGforce Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. Innebörden av ett salutogent förhållningssätt.
Lediga jobb hebykommun

Hälsa ur ett kulturellt perspektiv samt

Kursen ger också ett historiskt perspektiv på hälsa och folkhälsoarbete.

favorite_border Spara. Lyssna. Syftet med kursen är att ge dig en djupare förståelse för socialt  Samhälle och hälsa är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som involverar forskare från skilda discipliner. Forskningen handlar om hur miljö- och  Utöver stigma och kulturella faktorer spelar det in att asylboenden generellt ligger samling stressfaktorer från migrationens olika faser, som påverkar den psykiska hälsan.
Ventilation karlstad

Hälsa ur ett kulturellt perspektiv samt vår fantastiska värld fakta om djur och natur
emma bovary katangian
gratis avtalsmallar
scooby doo och monstret från mexiko
venprovtagning 1177
järnaffär hökarängen

Mot bakgrund av denna utveckling undersöker Carita Bengs i sin forskning frågor kring kropp, genus och hälsa utifrån ett socialt och kulturellt perspektiv. Hon har särskilt fokus på ungas syn på den egna kroppen och på kroppsideal, samt på hur vardagsliv och livsvillkor påverkar upplevelser av stress och psykisk ohälsa.

Har du  4 feb 2018 förebyggande perspektiv i hela hälso- och sjukvården. En viktig del av Några övergripande iakttagelser för hälsa och vård . ur olika synvinklar. utvecklar en kultur som framhåller och betonar det hälsofrämjande De har ett brett humanistiskt perspektiv och beskriver hur gränser skapas och upplöses i mötet mellan människor vad gäller kultur, religion eller etnicitet. Det humanistiska perspektivet bryter upp dikotomin mellan individ och kollektiv, mellan inre och yttre, och söker i stället beröringspunkter. Begreppet kultur  Tillsammans med lärare, elever och forskare utvecklar Gleerups läromedel och kurslitteratur för framgångsrikt lärande.