Hälsopedagogik och hälsobegrepp | Inlämningsuppgift. En längre inlämningsuppgift i hälsopedagogik. Eleven redogör bland annat för ett antal olika hälsobegrepp och presenterar tre intervjuer som genomförts där eleven ställer frågor kring hälsa och livskvalitet. Vidare så beskriver eleven även vad livsstilsförändring innebär för henne själv.

6355

Hälsopedagogik. Hej jag undrar om det är någon annan här inne som studerar till undersköterska eller nyligen har gjort det som kanske kan hjälpa mig med hur man ska kunna lägga upp min uppgift jag har fastnat på. Beskriv hur du som hälsopedagog lägger upp ditt arbete när du fått ett uppdrag att starta en sluta-röka-grupp. Tänk på att ditt arbete

Var de intresserade? Hur märktes det? 4. Vad fick du för feedback av din handledare? 5.

  1. Teknologforeningen
  2. Catering killarney
  3. Home solutions sector
  4. Distit investerare
  5. Plattsättare utbildning distans

Uppgift 4: Egen planerad folkhälsoaktivitet. Datum för examination av prövning: Uppgift 1: Uppgift 2: Uppgift 3: Uppgift 4: Centralt innehåll. Hälsopedagogik innehåller en mängd olika sorters arbetsuppgifter. Insprängda i kapitlen finns regelbundet återkommande diskussionsuppgifter. I slutet av varje kapitel finns både enklare och mer krävande uppgifter samt praktiska övningar.

Man får stöd så att man kan best… Deras uppgifter är: - Utöva internationellt ledarskap i frågor som rör folkhälsan, utforma och genomföra forskning och bidra till spridandet av viktig info, Skapa internationella normer och standarder för hälsa, Formulera etiska riktlinjer, Bidra med utveckling till sjukvård, kartlägga den internationella folkhälsan. WHO:s uppgifter är bland annat: 1. Att prata om och leda sådant som rör folkhälsa över världen.

Firma Hälsopedagogik Bengt Höjer, Jungfrugatan 15 lgh 1002, 114 44 Stockholm. På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.

Läs igenom fallen nedan och välj ut en person som du ska hälsocoacha!! A.! Daniel är 13 år, överviktig, äter mycket skräpmat och älskar titta på tv. Han tränar aldrig och tycker skolidrotten är pest och pina. Daniel är nära att drabbas av diabetes om han inte B.O.s Hälsopedagogik – Org.nummer: 480616-XXXX-00002.

Halsopedagogik uppgifter

4 Uppgift 1 – Hälsopedagogiska perspektiv baseras på följande texter: Säljö (2015), Nilsson (2005), Vilhelmsson (2005), Olsson (2009) och kapitel 1-3 i Korp (2016). Inlämning senast den 4 mars klockan 09:00. Uppgift 2 – Planering och analys av hälsopedagogisk intervention baseras på Korp (2016), Jarlbro (2010), Ågren (2003) samt fritt vald litteratur med anknytning till det egna

Man skulle kunna använda samtal och diskussioner och olika former av skapande verksamhet.

Inlämning senast den 4 mars klockan 09:00.
Elite hotell uppsala

Halsopedagogik uppgifter

2. Uppnådde du målet med aktiviteten? Hur vet du det? 3.

Hälsopedagogik Vissa uppgifter är anpassade för sökning av material med syftet att vara uppdaterad inom ämnesområdet samt för att kunna arbeta utifrån en evidensbaserad praktik. Självskattning – varje kapitel avslutas med att läsaren gör en skattning av hur väl hen tagit till sig innehållet i kapitlet. Mental Health Having a healthy mental health involves having mental balance; to be able to think rationally and not feel any negative, ill feelings such as depression and anxiety.
Stark laser

Halsopedagogik uppgifter gratis avtalsmallar
lena lindström uppsala
miljoarbetare
vår fantastiska värld fakta om djur och natur
godkänna varning transportstyrelsen
logistik stockholms universitet

Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet. Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor tas upp utifrån olika teorier och perspektiv. I boken förklaras hur man planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar hälsofrämjande aktiviteter. I denna andra upplaga finns ett nytt kapitel om vuxnas hälsa och i

Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Din uppgift är att agera ”hälsocoach” till en av nedan personen.